Jeśli zadajesz
sobie pytanie:

zapraszam do
swojego gabinetu