Joanna Nawój-Połoczańska

Joanna Nawój-Połoczańska

Jestem doradczynią zawodu i pedagogiem.

W trakcie spotkań zachęcam do spojrzenia z różnych perspektyw na problemy związane z edukacją, pracą i rozwojem.

Pomagam osiągać cele, ale i pokazuję jak czerpać radość z bycia w drodze.

Ścieżki edukacyjno-zawodowe łączą się z innymi sferami życia tworząc całość. W gabinecie na chwilę oddzielamy je od siebie, następnie porządkujemy, aby podejmowanie decyzji stało się łatwiejsze.

Łączę teorię z praktyką będąc doradcą zawodowym i pracownikiem naukowym (Uniwersytet Adama Mickiewicza).

W 2011 roku ukończyłam studia doktoranckie uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych.
więcej...

Joanna Nawój-Połoczańska - praca on-line

Przez 10 lat pracowałam jako doradca zawodowy w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, a także w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
więcej...

Jestem mamą dwóch synów, którzy są moimi przewodnikami po świecie młodzieży

Czas wolny spędzam uprawiając „partyzantkę ogrodniczą” i wędrując po lasach. Uwielbiam także kulturystykę i urbex.

Joanna Nawój-Połoczańska - praca on-line

W pracy on-line zawsze towarzyszy mi czworonożny asystent ;)

Joanna Nawój-Połoczańska - Rodzina

Publikacje

Doświadczenia zawodowe skłoniły mnie do refleksji i zainspirowały do podjęcia pracy naukowej.

Autorski warsztat pracy doradczej
opisałam w najnowszej książce:
Metoda projektu w doradztwie zawodowym,
Warszawa 2018: Wydawnictwo Difin

Portret uczniowskich projektów życia
opublikowałam w książce:
Ku czemu doradzać? O projektach uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Warszawa 2014: Firma Handlowo-Wydawnicza Mado

Napisałam także kilkadziesiąt artykułów naukowych

więcej